April 2015:
Stichting Santhosa stopt met het bemiddelen bij root searching in Sri Lanka: door de tegenvallende resultaten, te wijten aan de vaak gebrekkige informatie in de adoptiepapieren van de betrokkenen heeft het bestuur van Stichting Santhosa besloten onmiddellijk te stoppen met het bemiddelen van (lopende) zoekopdrachten. Alle betrokkenen zijn inmiddels via email en een brief op de hoogte gebracht.

Mei 2015:
Stichting Santhosa is met ingang van 1 mei gestopt met het verzorgen van de sponsoring van biologische ouder(s) in Sri Lanka door in Nederland geadopteerden.
Alle betrokkenen zijn inmiddels via email en een brief op de hoogte gebracht.